การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง

0 Comments
บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน

การตรวจสุขภาพ คืออีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนควรทำ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น และเตรียมรับมือได้ทัน สำหรับการตรวจสุขภาพ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องป่วยก่อน หรือจะต้องเป็นคนในวัยสู.อายุอย่างเดียว แม้แต่วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ก็ควรตรวจเช่นกัน เพราะทุกวัยล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น การรู้เท่าทันโรคได้ล่วงหน้า จะทำให้แก้ไขอะไรได้ง่ายขึ้น 

โดยเฉพาะคนในวัยทำงาน ที่เป็นวัยสร้างชีวิต ช่วงนี้แหละที่ร่างกายของเราจะถูกใช้งานมากเป็นพิเศษ สุขภาพก็จะเสียได้ง่ายขึ้น ดังนั้น บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน จึงจำเป็นกับคนวัยทำงานทุกคนที่ควรตรวจ สำหรับคนที่อยากจะใช้บริการ มาดูว่าเขาตรวจอะไรได้บ้าง ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเรา 

การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคนทุกวัย 

1.ตรวจร่างกายทั่วไป  

เป็นการสอบซักประวัติจากทางแพทย์เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในครอบครัว ที่เป็นกรรมพันธุ์ ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างไรบ้าง ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการวัดความดัน ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคได้ในบางอย่าง 

2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 

เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกิน และมีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร 

3.ตรวจการทำงานของไต 

เพื่อเป็นการตรวจดูระดับของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ เพื่อทำการประเมินสมรรถภาพการขับของเสียของไต ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่ 

Page Break 

4.ตรวจไวรัสตับอักเสบ 

เพื่อเป็นการคัดกรองการติดเชื้อ เพราะว่าโรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้ 

5.ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง 

เป็นการตรวจหาสารที่จะบ่งชี้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกาย เพื่อทำการป้องกัน โดยจะตรวจแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงกับชาย 

6.ตรวจอุจจาระ 

เพื่อเป็นการประเมินเกี่ยวกับโรคที่เกิดในทางเดินอาหาร อย่างเช่นโรคที่ติดเชื้อในลำไส้ การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พยาธิในลำไส้ ริดสีดวง และมะเร็งในลำไส้ เป็นต้น เพื่อประเมินความเสี่ยงและหาทางป้องกันรักษา 

7.ตรวจสมรรถภาพด้านการมองเห็น 

คือการตรวจสุขภาพตาว่ามีความผิดปรกติหรือไม่ โดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงกับการทำงาน  และหาความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต้อหิน 

8.อัลตราซาวด์ในช่องท้อง 

เพื่อเป็นการตรวจหาความผิดปรกติของอวัยวะภายในในช่องท้อง เช่น ลำไส้ ตับ ไต กระเพาะ เพื่อหาความเสี่ยงของการเกิดโรค และประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะภายใน 

9.ตรวจระดับไขมันในเลือด 

เพื่อหาระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย ที่เป็นความเสี่ยงของการเกิดโรคอ้วน โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคความดัน โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอยู่แล้ว เช่นคนที่อ้วนมาก่อน และคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคที่กล่าวมาข้างต้น 

10.ตรวจเม็ดเลือด 

เพื่อเป็นการตรวจเช็คความผิดปรกติของเม็ดเลือด เช่น คนที่มีภาวะโลหิตจาง ภาวะเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันในร่างกาย และมะเร็งเม็ดเลือด เป็นต้น 

ที่กล่าวมาทั้งหมดก็คือ บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน ที่ทุกคนจะได้รับการตรวจเช็คเหมือนกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แนะนำว่าทุกคนควรจะตรวจสุขภาพให้บ่อยที่สุด เวลาเกิดปัญหาอะไรมา จะได้ไม่เสี่ยงเกินไป