6 เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพในช่วงโควิดระบาด

0 Comments
เทคนิคการเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพ

เนื่องจากไวรัส Covid ระบาดไปทั่วโลก ทำให้หลายๆโรงเรียน และหลายๆ มหาลัยต้องทำการปิด เพื่อลดการแพร่กระจายของไวรัส และปกป้องนักเรียน/นักศึกษาไม่ให้ติดไวรัสชนิดนี้ ดังนั้น จากรูปแบบการสอนที่เคยสอนในห้องเรียนก็ต้องเปลี่ยนเป็นสอนผ่านออนไลน์ ผ่านอินเทอร์เน็ตไร้สาย WiFi แทน เนื่องจากการเรียนออนไลน์ มันไม่ได้ง่ายสำหรับเด็กเล็กหลายคน พวกเขาต่างประสบพบเจอกับปัญหาแตกต่างกันในการเรียนออนไลน์ และต้องปรับตัวกันมาก โดยเฉพาะความเข้าใจบทเรียนที่น่าเป็นห่วง กลัวว่าจะไม่เข้าใจบทเรียน ไอ้เรียนในห้องก็ใช่ว่าจะเข้าใจ วันนี้มาเรียนนอกห้องผ่านออนไลน์ นั่งยิ่งเพิ่มความไม่มั่นใจให้พวกเขา วันนี้เราจึงรวบรวมข้อมูลดีๆมาฝาก เพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพกัน

ข้อที่ 1 อ่านหนังสือก่อนเรียน

เป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนที่เตรียมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา การทำเช่นนี้เป็นการทำให้สมองคุ้นเคยในบทเรียนมากขึ้น ซึ่งเวลาที่เรียนผ่านออนไลน์ก็จะได้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นๆได้อย่างรวดเร็ว

ข้อที่ 2 โน๊ตย่อ

ระหว่างพี่เรียนควรทำเขียนโน้ต เขียนคีย์เวิร์ดสำคัญ ขณะที่อาจารย์เน้นย้ำ พร้อมกับคอยตั้งคำถาม ตั้งข้อสังเกต เพื่อให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น

ข้อที่ 3  ถามทันทีเมื่อไม่เข้าใจ

ในช่วงท้ายคาบส่วนมากอาจารย์หรือคุณครูจะถามนักเรียนเสมอว่ามีใครมีคำถามไหมหากยังไม่เข้าใจอย่ากลัวที่จะถาม ให้คุณถามคำถามอาจารย์ในส่วนที่ตัวเองสงสัยให้กระจ่าง อย่าได้ค้างคาไว้เป็นเด็ดขาด เพราะคุณอาจลืมจนกลายเป็นว่าไม่เข้าใจหัวข้อนั้นไปเลยก็ได้

ข้อที่ 4  ทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอ

ภายหลังเรียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยนักเรียนควรทบทวนบทเรียนที่ได้เรียนไปแล้ว การทำแบบฝึกหัดหลายๆครั้ง หรือผ่านการทำข้อสอบหลายๆรอบ

ข้อที่ 5 ลองโหลดข้อสอบมาใช้ทดสอบจริง

การทำข้อสอบมาทำบ่อยๆจะช่วยให้คุณลดความประหม่า และมีสติในการทำข้อสอบในสนามสอบจริงได้ คุณอาจจะทำการจับเวลา หรือกำหนดมาตรฐานของตัวเองไว้ หากข้อไหนไม่เข้าใจให้โน้ตไว้ทำไมไปถามอาจารย์ เพียงเท่านี้ ก็ถือว่าคุณสามารถเพิ่มเติมศักยภาพให้ตัวเองได้มากขึ้นแล้ว

ข้อที่ 6 ศึกษาจากงานวิจัยก็สำคัญ

Case Study สำคัญมากที่จะทำให้คุณเข้าใจในบทเรียน ในการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัย นักเรียนในโรงเรียนมัธยมก็ดี คุณสามารถศึกษาสิ่งเหล่านี้ได้ โดยการใช้อินเทอร์เน็ตค้นคว้าเพิ่มเติม

การเรียนต้องหมั่นทบทวน และค้นคว้า ต่อให้คุณเรียนในห้องเรียนคุณก็สามารถนำหลักการนี้ไปปรับใช้ได้ ฟังดูหลายขั้นตอน แต่ลองได้ทำไปทีละนิด ไม่แน่ว่าคุณอาจจะทำผลการเรียนได้ดียิ่งกว่าในห้องเรียนก็เป็นได้