0 Comments
บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน

การตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสุขภาพ คืออีกหนึ่งเรื่องที่จำเป็นที่เราทุกคนควรทำ เพื่อเป็นการรู้เท่าทันปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้น และเตรียมรับมือได้ทัน สำหรับการตรวจสุขภาพ ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องป่วยก่อน หรือจะต้องเป็นคนในวัยสู.อายุอย่างเดียว แม้แต่วัยรุ่นหรือวัยทำงาน ก็ควรตรวจเช่นกัน เพราะทุกวัยล้วนมีความเสี่ยงทั้งสิ้น การรู้เท่าทันโรคได้ล่วงหน้า จะทำให้แก้ไขอะไรได้ง่ายขึ้น  โดยเฉพาะคนในวัยทำงาน ที่เป็นวัยสร้างชีวิต ช่วงนี้แหละที่ร่างกายของเราจะถูกใช้งานมากเป็นพิเศษ สุขภาพก็จะเสียได้ง่ายขึ้น ดังนั้น บริการตรวจสุขภาพประจำปีพนักงาน จึงจำเป็นกับคนวัยทำงานทุกคนที่ควรตรวจ สำหรับคนที่อยากจะใช้บริการ มาดูว่าเขาตรวจอะไรได้บ้าง ที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเรา  การตรวจสุขภาพเบื้องต้นของคนทุกวัย  1.ตรวจร่างกายทั่วไป   เป็นการสอบซักประวัติจากทางแพทย์เกี่ยวกับโรคที่เกิดขึ้นในครอบครัว ที่เป็นกรรมพันธุ์ ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงอย่างไรบ้าง ประวัติการเจ็บป่วยของคนในครอบครัว พฤติกรรมการใช้ชีวิตของแต่ละคน เพื่อประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพ รวมถึงการวัดความดัน ก็จะช่วยให้แพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคได้ในบางอย่าง  2.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด  เพื่อทำการประเมินความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวาน โดยเฉพาะคนที่มีน้ำหนักเกิน และมีปัญหาเกี่ยวกับการรับประทานอาหาร  3.ตรวจการทำงานของไต  เพื่อเป็นการตรวจดูระดับของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อ เพื่อทำการประเมินสมรรถภาพการขับของเสียของไต ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเท่าไหร่  Page Break  4.ตรวจไวรัสตับอักเสบ  เพื่อเป็นการคัดกรองการติดเชื้อ เพราะว่าโรคไวรัสตับอักเสบ เป็นโรคที่สามารถติดต่อกันได้  5.ตรวจหาปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็ง  เป็นการตรวจหาสารที่จะบ่งชี้ว่าเป็นสารก่อมะเร็งในร่างกาย เพื่อทำการป้องกัน โดยจะตรวจแตกต่างกันระหว่างเพศหญิงกับชาย  6.ตรวจอุจจาระ  เพื่อเป็นการประเมินเกี่ยวกับโรคที่เกิดในทางเดินอาหาร อย่างเช่นโรคที่ติดเชื้อในลำไส้ การเกิดแผลในกระเพาะอาหาร พยาธิในลำไส้ ริดสีดวง และมะเร็งในลำไส้ เป็นต้น […]